tråd

  1. – i programmering: en av två eller flera delar av ett program som kan köras oberoende av de andra trådarna och samtidigt med dem. – Oftast ingår trådarna i samma process, men de behöver inte göra det. Trådar kan användas i programmering för datorer med en enda processor (en enda kärna), eftersom de gör att programmet kan utnyttja processorn mer effektivt. Om en tråd för ögonblicket inte behöver processorn kan tiden ges till en annan tråd. Trådar används också i concurrent / samtidig programkörning och i parallellism. – På engelska: thread. – Se också threading, multithreading och hyperthreading;
  2. – tunn elektrisk ledning bestående av en eller ett fåtal metalltrådar, ofta, men inte alltid, med isolerande hölje. Lämpar sig bäst för montering inuti elektrisk och elektronisk utrustning. – På engelska: wire. – Jämför med kabel och sladd;
  3. – i diskussionsforum: en serie inlägg med svar och svar på svaren och så vidare i samma ämne. Kallas också för spår.

[diskussioner] [elektrisk ström] [elektronik] [elektronisk kommunikation] [kablage] [parallellt] [programkörning] [ändrad 25 februari 2022]

symmetriskt multiprocessorsystem

datorsystem för symmetric multiprocessing, SMPparallellt datorsystem med två eller flera identiska processorer med gemensam tillgång till in- och utdata, operativsystem och minne. – Processorerna kommunicerar inte direkt med varandra under arbetet, utan de utbyter data genom att skriva och läsa i det gemensamma minnet. Det är svårt att konstruera symmetriska system med fler än cirka 30 processorer, eftersom det blir hög belastning på den gemensamma minnesbussen. – Symmetriska system är relativt enkla att programmera jämfört med alternativet massivt parallella system, men eftersom processorerna delar på resurser är de också mindre effektiva. (Se också NUMA.) – Termen symmetrisk syftar på att processorerna är identiska och har tillgång till samma data. – SMP kallas också för tightly coupled och shared everything.

[it-system] [parallellt] [processorer] [programkörning] [ändrad 7 maj 2020]

parallell

  1. parallell dataöverföring – det att en datamängd sänds som flera samtidiga dataflöden genom en kabel som består av flera ledningar. Alternativet är seriell dataöverföring. Persondatorer brukade förr ha minst en parallell port, alltså ett fysiskt uttag för en parallell kabel. Den brukade användas för anslutning av skrivare;
  2. parallell databehandling, se parallellism.

[datakommunikation] [parallellt] [programmering] [ändrad 9 november 2019]

multiprocessorsystem

dator med flera processorer av samma slag. – Se parallellism. – Multiprocessor systems var också beteckningen på de första datorerna med fler än en processor, fast av olika slag. De hade en centralprocessor (CPU) som ledde och fördelade arbetet och andra processorer (sidoprocessorer, co‑processors) som skötte de uppgifter som centralprocessorn tilldelade dem. Exempel är flyttalsprocessorer och digitala signalprocessorer. Sådana konstruktioner är numera vanliga, men de kallas inte längre för multiprocessorsystem. 

[it-system] [parallellt] [processorer] [ändrad 25 mars 2023]

multithreading

multitrådning, multitrådsteknik – uppdelning av ett program i två eller flera parallella trådar, alltså följder av instruktioner som kan köras samtidigt och oberoende av varandra. Det är en förutsättning för att datorer med flera processorer ska bli effektiva, men har också fördelar i datorer med bara en processor.

[parallellt] [programkörning] [ändrad 2 oktober 2018]

massiv parallellism

(massively parallel processing, MPP) – programkörning med många parallella processorer som delar upp arbetet mellan varandra, och där varje processor har eget operativsystem och eget minne. Ett system kan ha tusentals processorer. Processorerna delar alltså inte på resurser, men det finns ett system, interconnect, för kommunikation direkt mellan processorerna under körningen. – Massiv i detta sammanhang betyder kraftfull – i jämförelse med symmetriska multiprocessorsystem, som har begränsad kapacitet. Se också NUMA. – MPP kallas också för loosely coupled och shared nothing.

[it-system] [parallellt] [processorer] [programkörning] [ändrad 7 maj 2020]