multiprocessorsystem

dator med flera processorer av samma slag. – Se parallellism. – Multiprocessor systems var också beteckningen på de första datorerna med fler än en processor, fast av olika slag. De hade en centralprocessor (CPU) som ledde och fördelade arbetet och andra processorer (sidoprocessorer, co‑processors) som skötte de uppgifter som centralprocessorn tilldelade dem. Exempel är flyttalsprocessorer och digitala signalprocessorer. Sådana konstruktioner är numera vanliga, men de kallas inte längre för multiprocessorsystem. 

[it-system] [parallellt] [processorer] [ändrad 25 mars 2023]