non-uniform memory access

(numa) – princip för konstruktion av multiprocessorsystem, alternativ till smp: varje processor har tillgång till eget minne jämsides med systemets gemensamma minne. Processorerna kan också anropa andra processorers minne. Tanken bakom konstruktionen är att göra minneshanteringen smidigare och snabbare än i smp-system genom att det blir mindre belastning på den gemensamma minnesbussen. Numa-system är mer skalbara än smp-system. Numa-principen var omtalad på 1990-talet men har inte blivit så framgångsrik som förespråkarna räknade med.