hyperthreading

hypertrådteknik – processorkonstruktion där en processor uppför sig så att operativsystemet uppfattar den som flera processorer. Operativsystemet kan då dela upp program i flera delar (”trådar”) som skenbart exekveras var för sig. – Hyperthreading är en teknik för att hantera multithreading, även känd som simultaneous multithreading.

[processorer] [ändrad 19 november 2018]