symmetriskt multiprocessorsystem

(datorsystem för symmetric multiprocessing, smp) – parallellt datorsystem med två eller flera identiska processorer med gemensam tillgång till in- och utdata, operativsystem och minne. Processorerna kommunicerar inte direkt med varandra under arbetet, utan de utväxlar data genom att skriva och läsa i det gemensamma minnet. Det är svårt att konstruera symmetriska system med fler än cirka 30 processorer, eftersom det blir hög belastning på den gemensamma minnesbussen. Symmetriska system är relativt enkla att programmera jämfört med alternativet massivt parallella system, men eftersom processorerna delar på resurser är de också mindre effektiva. (Se även numa.) Termen symmetrisk syftar på att processorerna är identiska och har tillgång till samma data. – Smp kallas också för tightly coupled och shared everything.