symmetriskt multiprocessorsystem

datorsystem för symmetric multiprocessing, SMPparallellt datorsystem med två eller flera identiska processorer med gemensam tillgång till in- och utdata, operativsystem och minne. – Processorerna kommunicerar inte direkt med varandra under arbetet, utan de utbyter data genom att skriva och läsa i det gemensamma minnet. Det är svårt att konstruera symmetriska system med fler än cirka 30 processorer, eftersom det blir hög belastning på den gemensamma minnesbussen. – Symmetriska system är relativt enkla att programmera jämfört med alternativet massivt parallella system, men eftersom processorerna delar på resurser är de också mindre effektiva. (Se också NUMA.) – Termen symmetrisk syftar på att processorerna är identiska och har tillgång till samma data. – SMP kallas också för tightly coupled och shared everything.

[it-system] [parallellt] [processorer] [programkörning] [ändrad 7 maj 2020]