threading

trådning, spårning, länkning – sätt att programmera där man delar upp programmet i flera trådar som kan köras parallellt och oberoende av varandra. – Se multithreading. – Även: ett sätt att konstruera processorer så att de kan köra trådade program effektivt – se hyperthreading.

[parallellt] [programmering] [ändrad 11 oktober 2018]