massiv parallellism

(massively parallel processing, mpp) – programkörning med många Parallella processorer som delar upp arbetet mellan varandra och där varje processor har eget operativsystem och eget minne. Systemet kan ha tusentals processorer. Processorerna delar alltså inte på resurser, men det finns ett system, interconnect, för kommunikation direkt mellan processorerna under körningen. Massiv i detta sammanhang betyder ’kraftfull’ – i jämförelse med symmetriska multiprocessorsystem, som har begränsad kapacitet. Se även numa. – Mpp kallas även för ”loosely coupled” och ”shared nothing”.