massiv parallellism

(massively parallel processing, MPP) – programkörning med många parallella processorer som delar upp arbetet mellan varandra, och där varje processor har eget operativsystem och eget minne. Ett system kan ha tusentals processorer. Processorerna delar alltså inte på resurser, men det finns ett system, interconnect, för kommunikation direkt mellan processorerna under körningen. – Massiv i detta sammanhang betyder kraftfull – i jämförelse med symmetriska multiprocessorsystem, som har begränsad kapacitet. Se också NUMA. – MPP kallas också för loosely coupled och shared nothing.

[it-system] [parallellt] [processorer] [programkörning] [ändrad 7 maj 2020]