massive

engelska massive brukar betyda stor, väldig. Det bör oftast  inte översättas med svenska massiv som betyder icke ihålig, icke porös. – Se till exempel massiv parallellism.

[språktips] [ändrad 10 september 2020]