multithreading

multitrådning, multitrådsteknik – uppdelning av ett program i två eller flera parallella trådar, alltså följder av instruktioner som kan köras samtidigt och oberoende av varandra. Det är en förutsättning för att datorer med flera processorer ska bli effektiva, men har också fördelar i datorer med bara en processor.

[parallellt] [programkörning] [ändrad 2 oktober 2018]