memetik

(memetics) – studiet av mem som en aspekt av mänsklighetens utveckling. Utvecklingen av mem (alltså tankar, idéer, färdigheter) ses som en process som påminner om evolutionen.

[mem] [ändrad 12 juni 2017]

klickmonster

något på internet som får stor spridning på kort tid. Det får alltså många klick. – Ett klickmonster kan vara en text, ett foto, en video eller något annat. Ordet behöver inte ha negativ laddning. Läs också om mem. – Klickmonster.se var en svensk webb­sajt med in­rikt­ning på reklam och medier.

[jargong] [skvaller] [webbpublicering] [ändrad 8 april 2017]

OWL

  1. – web ontology language – ett språk för beskrivning av samband mellan ord i naturliga språk. (Se ontologi.) – Owl är ett verktyg för den semantiska webben. Med språket kan man beskriva för datorprogram hur olika begrepp hör ihop: ek är ett slags träd; träd är ett slags växt, och så vidare. Det finns tre varianter: Owl Lite, Owl DL och Owl Full. – Läs mer på W3C:s webb­sidor (länk). – Läs också om OWL i Wiki­pedia. – Läs också om det nyare SWRL;
  2. Den stereoskopiska betraktningsapparaten Owl, röd, visar bildpar på Brian May.
   Brian Mays Owl.

   Owl – ett stereoskopiskt tittverktyg utvecklat av rockmusikern Brian May (brianmay.com). Det är en anordning av plast som man monterar en smart mobil i och håller framför ögonen. Med en särskild app kan man samtidigt visa två bilder av samma motiv, tagna ur något olika vinklar, på mobilens bildskärm. Ögonen ser var sin av bilderna. Re­sul­tatet blir en tredimensionell effekt. Det är samma princip som i View-Master† och i Google Cardboard. – Se londonstereo.com;

  3. – se också owling.

[hobby] [mem] [programspråk] [språkteknik] [webben] [3d] [ändrad 15 februari 2018]

quantum bogodynamics

låtsasvetenskap om bogus. – Universum beskrivs i kvantbogusdynamiken som ett växel­spel av bogoner, de elementarpartiklar som är bärare av bogus. Bogoner sprids bland annat av tv‑predi­kanter, politiker, begagnade bilhandlare och personer i slips och kostym. Bogonerna absorberas, olyckligt nog, av datorer (som då börjar krångla) och av skatte­betalare. Bogonen har en antipartikel, kluonen. Om en bogon träffar en kluon för­intas båda partiklarna och magisk rök uppstår. – Quantum bogodynamics var en mem i den tidiga hackar‑kulturen.

[dumhet] [it-humor] [mem] [ändrad 16 mars 2018]

/b/

ett diskussionsforum på sajten 4chan, känt som grogrund för trender (mem) bland ameri­kanska ungdomar. Men det mesta på /b/ är pornografi. Nästan alla inlägg på /b/ är skrivna under namnet Anonymous, som på /b/ räknas som en särskild person. – Se boards.4chan.org/b/.

[diskussioner] [ändrad 30 oktober 2019]