memetik

(memetics) – studiet av mem som en aspekt av mänsklighetens utveckling. Utvecklingen av mem (alltså tankar, idéer, färdigheter) ses som en process som påminner om evolutionen.

[mem] [ändrad 12 juni 2017]