·

i formell logik: ett av flera tecken för konjunktion (och). Tecknet kallas för punkt på halvhöjd eller halvhöjd punkt, och punkten ska vara på samma höjd som ett bindestreck. Det vanligaste tecknet för konjunktion är annars , men & (et) före­kommer också.

[logiska symboler] [tecken] [ändrad 8 juni 2017]

i mängdlära: tecken för övermängd (superset). A⊃B betyder att ”A är en (äkta) över­mängd till B”. Med andra ord: ”B är en (äkta) delmängd till A”. Det inne­bär att mängden A innehåller allt som finns i mängden B och dessutom mer. (”Äkta” i ”äkta delmängd” betyder att de två mängderna inte är iden­ti­ska.) – I formell logik är A⊃B likvärdigt med A→B, se implikation. (Om du ser ett rakt streck under ⊃ i rubriken, ignorera det.)

[logiska symboler] [tecken] [ändrad 5 april 2017]

i logik: tecken för ekvivalens. (Tecknet har tre streck, vilket inte alltid syns på bildskärmen. Om du också ser ett fjärde, lite längre, streck underst, ignorera det.) – Tecknet ≣ är likvärdigt med tecknen ⇔ och ↔. – Fler logiska symboler.

=

– se likhetstecken. (Ignorera det understa, tunna strecket. Det ingår inte i tecknet.)