ohanterlig

– om matematiska beräkningar: omöjlig att slutföra inom rimlig tid. – Vad som anses som ”rimligt” är en be­döm­nings­sak. Ofta menar man att beräkningen inte går att slutföra på månader och år, även med de snabbaste datorer som är tillgängliga. Termen används främst om beräkningar som anses teoretiskt möjliga att slutföra, givet obegränsat med tid, inte om sådana som man vet eller antar kommer att pågå i all evighet – se stopproblemet. Ohanterliga beräkningar är också sådana att man inte successivt kommer närmare och närmare (approximerar) den rätta lösningen (som när man beräknar värdet på pi), utan dellösningar är oanvändbara. – Se också hanterlig och jämför med lömskt problem. – Ohanter­lig­het har att göra med komplexitet. – På engelska: non‑tractable.

[matematik] [ändrad 22 juni 2020]