lömskt problem

(wicked problem) – problem som är, eller verkar vara, omöjligt att lösa på grund av att problembeskrivningen är föränderlig, ofullständig eller självmotsägande. Det räcker alltså inte med att det är krångligt eller tidskrävande att lösa problemet. – En beskrivning av lömska problem är att ”man förstår inte vad problemet är förrän man har formulerat en lös­ning”. (Underförstått: man upptäcker då att lösningen inte blev så lyckad, eftersom den utgick från fel förutsättningar.) Det kan vara omöjligt att fastställa precis vad som krävs för att problemet ska anses vara löst. – Löm­ska problem upp­kom­mer främst när det gäller ekonomi, samhällsplane­r­ing, miljö och andra ”mjuka” områden. Lömska problem kallas på svenska också för resistenta problem eller förrädiska problem. – Kriterier på lömska problem finns i Wikipedia. – Inom mate­ma­tik och formell logik finns ohanterliga (non-tractable) pro­blem, som är något annat.

[logik] [ändrad 11 maj 2017]

Dagens ord: 2017-05-12