lömskt problem

(wicked problem) – problem som är, eller verkar vara, omöjligt att lösa på grund av att problem­be­skriv­ningen är föränderlig, ofullständig eller själv­motsägande. Det räcker alltså inte med att det är krångligt eller tids­kräv­ande att lösa problemet. – En beskrivning av lömska problem är att ”man förstår inte vad problemet är förrän man har formulerat en lös­ning”. (Underförstått: man upptäcker då att lösningen inte blev så lyckad, ef­ter­som den utgick från fel förutsättningar.) Det kan vara omöjligt att fast­ställa precis vad som krävs för att problemet ska anses vara löst. – Löm­ska problem upp­kom­mer främst när det gäller ekonomi, sam­hälls­plan­e­r­ing, miljö och andra ”mjuka” områden. Lömska problem kallas på svenska också för resistenta problem eller förrädiska problem. – Kriterier på lömska problem finns i Wikipedia. – Inom mate­ma­tik och formell logik finns ohanterliga (non-tractable) pro­blem, som är något annat.

[logik] [ändrad 11 maj 2017]

Dagens ord: 2017-05-12