sticky

– som fastnar, klistrig, kvardröjande, trög:

  1. – om webbsidor: som får besökarna att stanna kvar. Sticky webb – klistrig webb – beteckning på postorderwebbsajter som är gjorda för att hålla besökarna kvar så länge som möjligt. De lockar med spel, frågesporter, enkäter, poängbelöningar och annat. Detta i kontrast till de postorderwebbsajter som är gjorda för att besökaren ska kunna bestämma sig och beställa så snabbt som möjligt;
  2. – mer allmänt: som får kunder att förbli trogna;
  3. – om inställningar, tangenttryckningar och instruktioner: som fortsätter att gälla tills man ändrar;
  4. – sticky keys – se tröga tangenter;
  5. sticky ad – fastklistrad annons – webbannons som alltid visas på bildskärmen så länge man är kvar på samma webbsida, även om man rullar.

[marknadsföring] [tangentbord] [tillgängligt] [webbpublicering] [ändrad 18 mars 2019]

buzz marketing

pratmarknadsföring – marknadsföring ryktesvägen. Syftet är att få folk att prata med varandra (se buzz) om företaget eller produkten. – Se också viral loop.

[marknadsföring] [ändrad 26 oktober 2020]

vaporware

dunstprogram, dunstvara – program eller andra produkter som i förhandsreklamen har lysande egenskaper, men som aldrig levereras. (I varje fall inte i utlovat skick.)

[mjukvara] [ord på -ware] [ändrad 21 december 2017]

Google Analytics tracking code

(GATC) – programkod som användare av Google Analytics måste lägga in på varje webbsida. – Koden är skriven i Javascript. När besökarens webb­läsare läser in sidan läser den också in GATC. GATC anropar sedan Google Analytics från besökarens dator och hämtar en större fil, även den i Javascript. Den filen öppnas och körs på besökarens dator, samlar in data om besökaren och skickar dem till Google Analytics. – GATC installerar också kakor på besökarens dator.

[kartläggning] [marknadsföring] [webbpublicering] [ändrad 25 juni 2017]

affinitetsanalys

(affinity analysis) – sökning efter statistiska sam­band i stora data­mäng­der. Alltså en typ av datautvinning. – Affi­­ni­tet är i mark­­nads­föring ett mått på hur mycket en mål­grupp är in­tres­se­rad av en pro­dukt eller tjänst. Om målgrup­pen är mer in­tres­se­rad av pro­dukten än genom­snittet av befolkningen är affiniteten hög. Hög affi­ni­tet kan alltså antas ge gott gensvar på reklamen. – Ordet affinitet an­vänds också i andra sam­man­hang med besläktade betydelser.

[analys] [marknadsföring] [statistik] [ändrad 29 januari 2018]

trusted referral

betrodd tipsare – i marknads­föring: det att en person som mottagaren litar på tipsar om information eller produkter. (I stället för att en politisk kampanjmakare, influerare eller annonsör gör det.) Anses göra mottagaren mer benägen att ta till sig informationen. – Läs också om outfluencers.

[marknadsföring] [ändrad 8 februari 2021]

behavioral targeting

beteendebaserad marknadsföring – internetreklam där man strävar efter att placera reklamen på sidor som man vet att personer ur målgruppen brukar besöka. Detta till skillnad från innehållsbaserad marknadsföring där man lägger annonserna intill texter med innehåll som anknyter till det som marknadsförs. Liksom all annan internetmarknadsföring som bygger på insamlade data om vad använd­arna läser är beteendebaserad marknadsföring omstridd. – Se också vattenhålsattack.

[marknadsföring] [ändrad 27 april 2012]

banderoll

(banner, banner ad) – webbannons – i synner­het den vanliga typen som har formen av en avlång, liggande rekt­angel som går från kant till kant, vanligtvis längst ner på sidan.

[marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 2 juli 2019]