trusted referral

betrodd tipsare – i marknads­föring: det att en person som mot­tagaren litar på tipsar om information eller produkter. (I stället för att en politisk kampanj­makare, influerare eller annonsör gör det.) Anses göra mot­tagaren mer be­nägen att ta till sig informa­tionen. – Läs också om outfluencers.

[marknadsföring] [ändrad 8 februari 2021]