trusted referral

betrodd tipsare – i marknads­föring: det att en person som mottagaren litar på tipsar om information eller produkter. (I stället för att en politisk kampanjmakare, influerare eller annonsör gör det.) Anses göra mottagaren mer benägen att ta till sig informationen. – Läs också om outfluencers.

[marknadsföring] [ändrad 8 februari 2021]