trusted referral

betrodd tipsare i marknads­föring: det att en person som mot­tagaren litar på tipsar om information. (I stället för att en politisk kampanj­makare eller annonsör gör det.) Anses göra mot­tagaren mer be­nägen att ta till sig infor­ma­tionen.