behavioral targeting

beteendebaserad marknadsföring – internetreklam där man strävar efter att placera reklamen på sidor som man vet att personer ur målgruppen brukar besöka. Detta till skillnad från innehållsbaserad marknadsföring där man lägger annonserna intill texter med innehåll som anknyter till det som marknadsförs. Liksom all annan internetmarknadsföring som bygger på insamlade data om vad använd­arna läser är beteendebaserad marknadsföring omstridd. – Se också vattenhålsattack.

[marknadsföring] [ändrad 27 april 2012]