vattenhålsattack

it-attack där angriparen utnyttjar webb­platser som offren ofta besöker. (Så kallade vatten­hål, watering holes.) Angriparen in­stallerar i smyg infiltrations­pro­gram på en eller flera webb­platser som an­griparen vet, eller tror, att offren ofta besöker. In­filtra­tions­pro­gram­met in­fek­te­rar sedan en eller flera av be­sökar­nas datorer. – Vatten­håls­attacker brukar rikta sig mot en grupp, inte mot individer som sådana. Den in­fek­te­rade indi­videns dator kan i sin tur in­fek­tera de andra grupp­med­lem­mar­nas datorer. – Vattenhålsattacker be­skrevs första gången av säkerhets­före­taget RSA, se denna artikel: (borttagen, men arkiverad). – Namnet: Syftar på vilda djurs vana att samlas vid ett vatten­hål för att dricka och bada. På engelska: watering hole attack. – Se också behavioral targeting.

[attacker] [ändrad 27 mars 2018]

Dagens ord: 2016-07-22