kaka

cookie, webbkaka – kort text som lagras på besökarens dator när hon besöker vissa webbsidor. Syftet är att webbsidorna ska känna igen besökaren senare. – Kakor hjälper webbsidan att känna igen besökaren (mer exakt: besökarens webbläsare) vid nästa besök, eller när besökaren hoppar från sida till sida på samma webbplats. De kan också identifiera besökaren för andra webbservrar. – Kakor sparas i webb­läsarens kakfil (cookiefil). –An­vändaren kan ställa in sin webbläsare så att den inte tar emot kakor, men då blir det omöjligt eller mycket besvärligt att besöka många webbsidor. Kakor används nämligen av lösen­ords-­skyddade webbsidor för att hålla reda på besökarna när de hoppar från sida till sida på webb­platsen. Utan kakor skulle besökaren behöva logga in gång på gång. – Se också privat surfning.

– Informationen i kakan är i de enklaste fallen bara sådant som webb­servern automatiskt registrerar, alltså tid och datum för besöket. Kakor kan också innehålla personlig information, val och inställningar som besökaren själv har matat in, eller som hämtas från webbläsarens inställningar. Kakor är i de flesta fall ett legitimt och nödvändigt hjälp­medel för att webben ska fungera. Men de används också för att kartlägga användarens vanor utan dennes vetskap, se kartläggningskakor (tracking cookies).– – Kakor sparas i så kallade kakfiler, som läggs upp av webb­läsaren. Varje webbläsare har en egen kakfil som innehåller alla kakor som den webbläsaren tagit emot. (Om du använder flera webbläsare har var och en sin egen kakfil.) Användaren kan öppna kakfilen och radera kakor enligt eget val. Hon kan också radera hela kakfilen, men då lägger webb­läsaren automatiskt upp en ny. – Kak­filen ska inte förväxlas med historiefilen.– – Juridiskt: Svenska webbplatser är enligt lag skyldiga att informera om att de använder kakor. Detta enligt lagen om elektronisk information från 2003 (SFS 2003:389, kapitel 6, paragraf 18.). – Se också PTS* (länk). – 2011 infördes den så kallade kaklagen, som säger att användaren måste ge tillstånd för varje kaka som lagras.– – Läs mer om kakor på Cookiecentral. –– Ordet: Benämningen kaka, cookie, kommer från uttrycket magic cookie. – Se också Datatermgruppen (länk).

[webbpublicering]