multitenans

det att flera an­vändare sam­tidigt, men obe­roende av var­andra, kan använda samma exemplar av ett program. Användarna ska inte märka av varandra. Programmet är multitenant – det har flera hyresgäster, tenants. Man talar också om att de kör samma instans av programmet. – Programmet körs på en server i ett nätverk. Multitenans är vanligt i moln‑baserade system (se molntjänster). Multitenanta program måste alltså hålla i sär data och inställningar för de användare som samsas om programmet. Användarna får inte märka att de inte är ensamma. – I grund och botten är multitenans samma princip som användes i äldre stordator- och minidatorsystem. – På engelska: multitenancy eller multi‑tenancy. – Om systemet i stället startar en ny instans av programmet för varje användare talar man om singeltenans eller multiinstans. – Användning av multitenanta program ska skiljas från applikationsdelning, som innebär att två eller flera användare gemensamt arbetar med samma information i samma program. De kan till exempel redigera samma textdokument tillsammans.

[it-system] [programkörning] [ändrad 21 november 2019]

botcloud

botnät av virtuella datorer som körs i en molntjänst. Vanligt­vis körs botnät, som är ett antal infekterade datorer som kan fjärr­styras för att utföra överbelastnings­attacker, från infekterade datorer. Datorernas ägare är inte inblandade och vet inte vad som pågår. För att slippa besväret med att infektera datorer kan angriparen i stället hyra in sig på en moln­tjänst, installera ett antal virtuella datorer, genom­föra attacken från dem och sedan släcka de virtuella datorerna.

[bot] [molnet] [skadeprogram] [ändrad 19 januari 2018]