applikationsdelning

det att två eller flera användare arbetar tillsammans med samma exemplar av ett program (applikation) och samma fil. Om en av dem gör en ändring, en strykning eller ett tillägg syns det omedelbart hos de andra. De arbetar alltså samtidigt mot samma dokument eller annan fil och kör samma process. På engelska application sharing. – Skilj mellan applikationsdelning och multitenans, som innebär att användarna samtidigt kör samma program (samma exemplar av ett program), men oberoende av varandra – de arbetar inte med samma fil.

[applikationer] [gemensamt arbete] [ändrad 24 april 2020]