multitenans

det att flera an­vändare sam­tidigt, men obe­roende av var­andra, kan använda samma exemplar av ett pro­gram. Användarna ska inte märka av varandra. Programmet är multitenant – det har flera hyresgäster, tenants. Man talar också om att de kör samma instans av programmet. – Pro­grammet körs på en server i ett nätverk. Multi­tenans är vanligt i moln‑baserade system (se molntjänster). Multitenanta program måste alltså hålla i sär data och inställningar för de användare som samsas om pro­grammet. Användarna får inte märka att de inte är en­samma. – I grund och botten är multitenans samma princip som användes i äldre stordator- och minidator­system. – På engelska: multitenancy eller multi‑tenancy. – Om systemet i stället startar en ny instans av pro­grammet för varje an­vändare talar man om singeltenans eller multiinstans. – Användning av multitenanta program ska skiljas från applikationsdelning, som inne­bär att två eller flera an­vändare gemensamt arbetar med samma in­formation i samma pro­gram. De kan till exempel redigera samma textdokument tillsammans.

[it-system] [programkörning] [ändrad 21 november 2019]

Dagens ord: 2014-01-13