multitenans

(multitenancy eller multi-tenancy) – det att flera an­vändare sam­tidigt och obe­roende av var­andra kan använda samma exemplar av ett pro­gram. Användarna ska inte märka av varandra. Programmet är multitenant – det har flera hyresgäster, tenants. Man talar också om att de kör samma instans av programmet. – Pro­grammet körs på en server i ett nätverk. Multi­tenans är vanligt i moln‑baserade system (se molntjänster). Multitenanta program måste alltså hålla i sär data och inställningar för de användare som samsas om pro­grammet. Användarna får inte märka att de inte är en­samma. – I grund och botten är multitenans samma princip som användes i äldre stordator- och mini­dator­system. – Om systemet i stället startar en ny instans av pro­grammet för varje an­vändare talar man om multiinstans. – Multitenanta program ska skiljas från applikations­delning, som inne­bär att två eller flera an­vändare tillsammans arbetar med samma in­formation i samma pro­gram. De kan till exempel redigera samma textdokument tillsammans.

[it-system] [ändrad 11 september 2017]

Dagens ord: 2014-01-13