OpenStack

ett öppet operativ­system för it i molnet. – Open­­Stack kan hantera programkörning, nätverk och datalagring, vilket användaren styr från en styrpanel. Program och tjänster som är skrivna för OpenStack är flytt­bara mellan alla tjänsteleverantörer som använder OpenStack. Bakom OpenStack står stiftelsen Open­ Infrastructure Foundation (openinfra.dev), som har privatpersoner, organisa­tioner och företag som medlemmar. Grundat 2010. – Se openstack.org. – Läs också om ordet stack.

[molnet] [öppet] [ändrad 15 november 2020]

molntjänst

molnbaserad tjänst, på engelska: cloud-based service – tjänst som till­handa­hålls via internet från ett nätverk av servrar. (Se molnet.) I princip ska användaren inte behöva ha mer än en webbläsare och internetanslutning för att använda tjänsten. (För­ut­satt givetvis att hon har behörighet och lösenord.) När man talar om molnet menar man ofta att användaren inte vet på vilken server hennes program och data är lagrade. De lagras i ett nätverk av servrar och flyttas runt vid behov utan att användaren märker något. – Kännetecken på en moln­baserad tjänst är bland annat:

  • – tjänsten levereras genom internet;
  • – den är inte anpassad för någon speciell kund;
  • – den kräver inga särskilda program hos an­vändaren, utom en webb­läsare;
  • – den kräver ingen speciell webb­läsare eller något speciellt operativ­system;
  • – antalet användare kan enkelt ökas eller minskas;
  • – kundens information lagras på tjänste­leverantörens servrar.

[molnet] [ändrad 1 november 2017]

Amazon

webbaserat amerikanskt post­order­företag, sedan länge världens största enskilda försäljare av böcker. Även en ledande moln‑operatör. – Amazon grundades 1994 av Jeff Bezos, och öppnade 1995. Att Bezos valde att sälja just böcker lär ha berott på att han ville ha en vara som var lätt att skicka med posten. Amazon skaffade snabbt ett enormt sortiment (se långa svansen) och låga priser, vilket har lett till att företaget har blivit världsledande, men också ses som ett hot mot riktiga bokhandlar med person­lig service. Sortiment­et har breddats och omfattar numera det mesta som postorderföretag brukar sälja. – Amazons sätt att rekommendera kunderna böcker och andra inköp baserat på tidigare inköp och omdömen och jämförelser med vad andra kunder köper har bildat mönster. – Huvudkontoret finns i Seattle, men det finns dotterbolag i många länder, bland annat i Storbritannien och Tyskland. I oktober 2020 inledde Amazon verksamhet i Sverige. – Kritik mot att Amazon missbrukar sin domine­rande ställning ledde 2014 till att 900 amerikanska författare skrev på uppropet Authors united. – 2007 började Amazon sälja en läsplatta, Kindle, och i juni 2014 visade Amazon upp en smart mobil, Fire. En abonnemangstjänst för e‑böcker, Kindle Unlimited, presenterades i juli 2014. Sommaren 2020 fick Amazon klartecken från FCC att skicka upp satelliter för trådlös internetkommunikation, se Project Kuiper. – Amazons enorma dator­­nät används också som ett så kallat moln som kunder kan hyra in sig på, se EC2. Sedan 2002 kan utomstående företag och programutvecklare hyra in sig på Amazon web services. I augusti 2014 lanserade Amazon Local Register†, en tjänst för kreditkortsbetalningar med smart mobil, men den lades snart ner. – Amazon äger företaget Alexa. – I mars 2022 köpte Amazon filmbolaget MGM (Metro Goldwyn Mayer) för 8,5 miljarder dollar. – I februari 2021 meddelade Jeff Bezos att han skulle sluta som vd för Amazon. Han ersattes i juli 2021 av Andy Jassy (twitter.com/ajassy), som fram till dess var chef för Amazon web services. – IDG:s artiklar om Amazon: länk.

[e-böcker] [företag] [molnet] [ändrad 17 mars 2022]

öppet moln

principen att molnsystem ska vara öppna, det vill säga att ett program som har utvecklats för att köras i ett moln också ska kunna köras på andra moln. (Ett moln är ett system av servrar, tillgängligt för behöriga användare genom internet.) – Se Open cloud manifesto.

[molnet] [öppet] [ändrad 27 januari 2020]

distribuerad

(distributed) – i datorteknik: fördelad på flera fristående datorer som är sammankopplade i ett nätverk. Motsatsen till centraliserad. – Distribuerade system består av flera datorer som geografiskt kan finnas långt från varandra, men som normalt har samma operativsystem och samma ägare. (Jämför med kluster och moln.) Datorerna i ett distribuerat system kan använda data och programkomponenter som finns på de andra datorerna i systemet; distribuerade beräkningar – beräkningar som utförs av flera samverkande datorer, oftast med samma operativsystem och samma ägare. – Se också ”De åtta felsluten om distribuerad databehandling” – länk.

[it-system] [ändrad 11 januari 2019]

iCloud

Apples tjänst för synkronisering av användarnas data med Apples servrar. – iCloud presenterades i juni 2011, och ersatte då MobileMe. Användarna kan spara musik, filmer, dokument, kalendrar, adressböcker och annat på Apples servar i det så kallade molnet, och sedan komma åt dem på andra person­datorer, plattor och mobil­tele­foner. Alla data läses in i de program som de hör ihop med, och detta ska ske automatiskt. – Läs mer på apple.com/icloud. – Namnet iCloud tillhörde tidigare det svenska företaget Xcerion (länk), som sålde det till Apple för 4,5 miljoner dollar. Xcerion använder sedan dess varu­märket CloudMe (länk). – Se också Microsofts OneDrive.

[molnet] [ändrad 8 juni 2017]

OneDrive

en tjänst från Microsoft för lagring av data i molnet. – Användarna kan skicka filer till en tjänst på internet som lagrar dem i ett nätverk av servrar. Användarna kan sedan komma åt filerna från vilken internetansluten dator som helst. De kan också ge andra tillgång till filerna. OneDrive kan också synkronisera filer, alltså se till att de data som finns på användarens dator är identiska med de som lagrats på OneDrive. OneDrive lanserades 2007, och ingick från början i Microsofts tjänst Windows Live†. – Användare får lagra upp till fem gigabyte gratis, mer mot avgift. Tjänsten hette först SkyDrive, men efter en namntvist med brittiska Sky beslöt Microsoft 2014 att ändra namnet till OneDrive. OneDrive finns på Microsofts webbsidor. – Liknande tjänster är Apples iCloud och Dropbox.

[molnet] [ändrad 30 augusti 2022]