fyra friheter

(the four freedoms) – de fyra rättigheter som följer med fri mjukvara:

  1. – rätt att köra programmet för vilket syfte du vill;
  2. – frihet att studera programmets uppbyggnad och att anpassa det till dina behov (se frihet 1), vilket förutsätter tillgång till källkoden (se också öppen källkod);
  3. – frihet att sprida exemplar av programmet för att hjälpa andra (gratis eller mot betalning);
  4. – frihet att göra förbättringar av programmet och att sprida dem vidare till andra (se frihet 3). Även detta förutsätter tillgång till källkoden.

– Mer på GNU:s webbsidor.

[fri mjukvara] [ändrad 5 april 2018]

Dagens ord: 2018-04-06