fyra friheter

  1. – de fyra rättigheter som följer med fri mjukvara:
   • – rätt att köra programmet för vilket syfte du vill;
   • – frihet att studera programmets uppbyggnad och att anpassa det till dina behov (se frihet 1), vilket förutsätter tillgång till källkoden (se också öppen källkod);
   • – frihet att sprida exemplar av programmet för att hjälpa andra (gratis eller mot betalning);
   • – frihet att göra förbättringar av programmet och att sprida dem vidare till andra (se frihet 3). Även detta förutsätter tillgång till källkoden.

   – På engelska: the four freedoms. Mer på GNU:s webbsidor.

  2. – principen om fri rörlighet inom EU för varor, tjänster, personer och kapital. Gäller även i stor utsträckning inom EES.

 

 1.  

[fri mjukvara] [ändrad 8 december 2022]

Dagens ord: 2018-04-06