Sics

Swedish institute of computer science – svenskt forsknings­institut med in­riktning på nätverk och system, industriell användning av it och konsument­orienterade tillämpningar. Finns i Kista (huvud­kontor), Uppsala, Lund och Västerås. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen Swedish ICT. – Se sics.se.