SICS

Swedish institute of computer science – ett svenskt forsknings­institut med inriktning på nätverk och system, industriell användning av it och konsument­orienterade tillämpningar. Finns i Kista (huvudkontor), Linköping, Lund och Västerås. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen RISE och kallas numera för RISE SICS. – Se ri.se….

[datorvetenskap] [forskningsinstitut] [förkortningar på S] [ändrad 25 juli 2020]