SICS

Swedish institute of computer science – ett svenskt forsknings­institut med inriktning på nätverk och system, industriell användning av it och konsument­orienterade tillämpningar. Finns i Kista (huvud­kontor), Linköping, Lund och Västerås. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen RISE. – Se sics.se.

[datorvetenskap] [forskningsinstitut] [ändrad 16 oktober 2019]