bytekod

den kompilerade formen av pro­gram­­språket Java och Common intermediate language (CLI). Byte­­kod är inte samma sak som binär­­kod, för bytekod kan inte köras direkt i en dator. Byte­kod måste först tolkas (interpreteras) till binär­­kod i en virtuell maskin för Java respektive CLI, avsedd för den dator­­typ som programmet ska köras på. (Byte­­kod är så kallad managed codeindirekt körbar kod.) – På engelska: byte code.

[programmering] [ändrad 15 mars 2020]