multikörning

(multitasking) – samtidig körning av flera program (processer) på en dator. Kallas också för parallellbearbetning. – Pro­cessorn behandlar i själva verket bara instruktioner från en process åt gången, men den växlar mellan aktiva processer så snabbt (många gånger per sekund) att det verkar som om de gick samtidigt. Den äldsta formen av multikörning, tidsdelning, gav programmen lika mycket tid (ett antal millisekunder) i tur och ordning. Persondatorer hade länge programstyrd multikörning (cooperative multitasking), där varje program kontrollerade processorn så länge det ville, vilket kunde leda till att datorn låste sig. Med operativsystemstyrd multikörning (preemptive multitasking) är det operativsystemet som bestämmer när och hur länge ett program får disponera processorn. Realtidssystem ser till att de viktigaste processerna alltid har företräde till processorn enligt en prioritetsordning. – Äkta multikörning innebär att flera program är aktiva samtidigt, det vill säga att de skickar instruktioner till processorn. I äldre operativsystem för persondatorer kunde man visserligen ha flera program igång samtidigt (de var inlästa i arbetsminnet), men bara ett åt gången (programmet i det aktiva fönstret) var aktivt och disponerade då processorn på heltid (”falsk multikörning”). Det var först när användaren bytte fönster som ett annat program fick disponera processorn. – Läs också om den äldre tekniken multiprogrammering. – Om datorn har flera processorer blir det förstås annor­lunda – jämför med multiprocessorsystem.

[programkörning] [ändrad 10 september 2018]