Java virtual machine

(JVM) – ett program som behövs för att man ska kunna köra program, skrivna i Java. (Och några andra språk, se nedan.) – JVM ”över­sätter” Java­pro­gram­mets kod så att pro­grammet kan köras på den dator och det operativ­system som JVM körs på. Alla Java­program kan i princip köras på vilken dator och vilket operativ­system som helst utan ändringar, men bara under för­ut­sättningen att det finns en lämplig JVM. Det går inte att köra Java­program utan en JVM. – ­JVM är en virtuell maskin, det vill säga att den beter sig som en komplett dator gent­emot Java­programmet. Alla in­struktioner från pro­grammet till den fysiska datorn måste för­medlas av JVM. – JVM kör sedan Java­program på den faktiska datorn i en form som kallas för byte­kod. – JVM kan inte bara köra Java­program, utan också flera andra vanliga program­språk. Se lista i Wiki­pedia. – En enklare version av JVM är KVM. – Jämför också med Dalvik. – Mot­svarande i Micro­softs ut­vecklings­miljö Dotnet heter Common language runtime (CLR).

[programspråk] [virtuellt] [ändrad 5 augusti 2017]

Dagens ord: 2013-07-10