Java virtual machine

(JVM) – ett program som behövs för att man ska kunna köra program, skrivna i Java. (Och några andra språk, se nedan.) – JVM ”över­sätter” Javapro­gram­mets kod så att pro­grammet kan köras på den datortyp och det operativ­system som JVM körs på. Alla Javaprogram kan i princip köras på vilken dator och vilket operativsystem som helst utan ändringar, men bara under förutsättning att det finns en lämplig JVM. Det går inte att köra Javaprogram utan en JVM. – ­JVM är en virtuell maskin, det vill säga att den beter sig som en komplett dator gent­emot Java­programmet. Alla instruktioner från pro­grammet till den materiella datorn måste för­medlas av JVM. – Det hela är en tvåstegsprocess. Javaprogrammets programkod kompileras först till en form som kallas för bytekod, som JVM kan behandla. JVM tolkar sedan bytekoden till binärkod som värddatorn kan exekvera. – JVM kan inte bara behandla Java­program, utan också flera andra vanliga program­språk – se lista i Wikipedia. – En enklare version av JVM var KVM†. – Jämför också med Dalvik. – Mot­svarande i Micro­softs utvecklingsmiljö Dotnet heter Common language runtime (CLR).

[java] [virtuellt] [ändrad 6 juli 2020]

Dagens ord: 2020-07-10