metod

  1. – i systemutveckling: systematiskt sätt att framställa en modell av det system som ska byggas. – Metoder brukar kunna delas upp i kravspecifikation, användningsfall, analys, konstruktion (design) och realisering (implementa­tion), men de momenten behöver inte genomföras i tur och ordning (se iterativ och vattenfallsmetoden). Planen för realiserande av modellen kallas för process, men numera drar man sällan en skarp gräns mellan metod och process;
  2. – i objektorientering: operation som ett objekt kan genomföra genom att exekvera kod som ingår i objektet. Kallas även för rutin eller procedur. Metoder är inkapslade och exekveras efter anrop (metodanrop eller meddelande, betydelse 2) till objektet. Objektet kan på motsvarande sätt leverera resultatet av operationen (returvärdet) som ett meddelande. Programmeraren behöver inte veta hur programkoden som ingår i koden ser ut, hon behöver bara veta hur man anropar metoden.

– På engelska: method.

[systemutveckling] [ändrad 5 februari 2019]