Abort, retry, ignore, fail?

– fyra alternativ som användaren brukade ställas inför i felmeddelanden i DOS:

  • abort innebar att program­­körningen skulle avbrytas omedel­bart;
  • retry an­vändes när felet be­rodde på något som användaren kunde rätta till (som att sätta i en glappande kon­takt ordentligt), varpå programkörningen kunde åter­upp­tas;
  • ignore betydde att program­körningen skulle fortsätta utan hän­syn till felet;
  • fail innebar att felet skulle rapporteras till det krånglande pro­grammet, som då antingen skulle rätta felet eller krångla igen.

– Alla fyra alternativen var inte alltid till­gängliga, och ibland var det oklart vad det var för skillnad. Skillnaden mellan Ignore och Fail var ofta otydlig, särskilt för ovana an­vändare, och de fungerade bara vid vissa typer av fel, annars kom fel­med­delandet omedel­bart upp igen. – Abort, retry, ignore, fail är också titeln på en bok om en amerikansk generation.

[fel] [programkörning] [ändrad 9 december 2019]

Dagens ord: 2020-08-01