parasocial

om inbillade, i själva verket ensidiga, relationer till andra människor. – I parasociala relationer tror en person att hen är vän med en annan person, ofta någon som är känd genom massmedier eller sociala medier. De två har kanske aldrig träffats. Den första personen försöker ta kontakt med den andra personen på olika sätt och skickar kanske presenter och inbjudningar. Den andra personen har, i varje fall från början, ingen aning om vem den andra är och är bara besvärad. I svårartade fall urartar det till stalkning, och kan slå över till hat. – Parasocial interaktion tycks förekomma ofta på sociala medier, där en ”följare” kan tro att den som hen följer känner följaren. Det kan räcka med att den följda svarar på något som följaren skriver i kommentarsfältet. Det tycks vara extra vanligt när det gäller videopoddar. Man talar också om bait-and-switch (betydelse 2). – På engelska: parasocial. – Ordet parasocial har funnits i denna betydelse sedan 1956, då det handlade om tv-kändisar. Para- betyder vid sidan.

[psykologi] [socialt] [ändrad 27 februari 2022]

CMR

CMR-konventionen – en internationell konvention som reglerar transport av gods på väg. – CMR‑konventionen har funnits sedan 1956 och säger bland annat att transportören är ansvarig för det gods som den transporterar. CMR står för ”Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route” – ”Konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg”. –  er i Wikipedia.

[förkortningar på C] [transport och logistik] [26 juli 2021]

Rank Xerox

– har alltid hetat bara Xerox i USA. Namnet Rank Xerox användes i bland andra Sverige och Storbritannien fram till 1997. – The Rank Organization var ett brittiskt bolag som bland annat producerade långfilmer (känt för varumärket med en man som slår på en gonggong). [Rank] Xerox bildades 1956 som samägt mellan amerikanska Xerox (tidigare Haloid Corporation) och The Rank Organization. 1997 köpte moderbolaget The Rank Group (rank.com) ut underhållningsdelen av The Rank Organization, medan resten av verksamheten togs över av Xerox och fick namnet XRO Limited.    

[företag] [namnbyte] [ändrad 6 april 2022]

SMIL

förkortning för:

  1. SMIL – Siffermaskinen i Lund – en av Sveriges första datorer, invigd 1956. SMIL var baserad på Sveriges första elektroniska dator BESK†. – Läs mer om SMIL i Wikipedia;
  2. –Synchronised multimedia integration language – före­slagen standard för multi­medier, alltså för integrering av text, bild, rörliga bilder och ljussättning på webben. SMIL gör att ljud, bild och andra händelser synkroniseras i webbläsaren, även om de hämtas från filer på olika servrar. Den senaste standarden, SMIL 3.0, är från 2008. – Mer på W3C:s webbsidor (inte uppdat­e­rat sedan 2012).

[förkortningar på S] [historiska datorer] [it-historia] [ljud och bild] [ändrad 22 maj 2017]

Sterling, Bruce

Bruce Sterling. Foto: John Scoble.

amerikansk författare (1956), känd för science fiction-romaner, ofta med inslag av datorteknik. (Se cyber­punk.) Ofta utgår han från uppslag som ”tänk om de hade haft datorer på 1800‑talet” – se steampunk. – Bruce Sterling har fått det litterära priset Hugo Awards (länk) två gånger. Han har också skrivit fackboken The hacker crackdown: law and disorder on the electronic frontier (1992), som handlar om den framväxande hackar­kulturen. (Den finns som gratis e‑bokProject Gutenberg, se denna länk.) – Bruce Sterling har också ett varmt intresse för miljö­frågor, ofta i kombination med design, och är professor i konst och form­giv­ning vid European graduate school i Schweiz (länk). – Bruce Sterling har myntat flera nya termer, bland annat spime och buckyjunk. Han skrev tidigare bloggen Beyond the beyond i Wired, startad 2003, nerlagd i maj 2020 (länk).

[bruce sterling] [böcker] [ändrad 21 april 2022]

0g

Hoppas att hon stannade bilen först.
  1. – (noll-generationen) – beteckning på de allra första mobiltelefonerna. De fanns före ”generation ett” (NMT). – 0g‑telefoner var fast monterade i bilar, och alla samtal till och från dem kopplades i början manuellt av en telefonist. Senare kunde man slå numret själv med en fast monterad nummerskiva på bilens instrumentbräde. – Det första nätet för sådan mobiltelefoni i Sverige hette MTA, och infördes 1956. Senare kom MTB och MTC, som senare omarbetades till NMT. Dessa system för mobiltelefoni fick bara några tusen användare, och de avvecklades när NMT kom. – Benämningen 0g är en retronym som aldrig användes när systemen var i bruk. Man talade om biltelefoner. – 0g är faktiskt en dubbel retronym, eftersom man inte tänkte på denna teknik när man i efterhand numrerade generationerna och därför, senare, måste ge den nummer noll, eftersom nummer ett redan var upptaget för NMT. – Om mobiltelefongenerationer, se mobil­telefon;
  2. – se Sigfox.

[mobilgenerationer] [it-historia] [mobilt] [retronymer] [ändrad 28 oktober 2021]