digital amnesi

(digital amnesia) – digital minnnesförlust – benägenhet att glömma sådant som vi lätt kan slå upp med dator eller smart mobil. – Se artikel i BBC News (länk). – Digital amnesia är också en doku­mentär­film från 2014, se IMDb (länk).

[psykologi] [film] [ändrad 3 december 2017]

Dagens ord: 2016-04-04