digital amnesi

(digital amnesia) –– digital minnnesförlust –– benägenhet att glömma sådant som vi lätt kan slå upp med dator eller smart mobil. –– Se artikel i BBC News (länk). –– Digital amnesia är också en doku­mentär­film från 2014, se IMDb (länk).

[psykologi] [spelfilmer]

Dagens ord: 2016-04-04