simulering

efterliknande av eller beräkning av  händelseförlopp i den fysiska världen. – Simulering används som ersättning för experiment, som test eller som del av utbildning. Man använder algoritmer och värden som så noga som möjligt beskriver förlopp och egenskaper i yttervärlden. Syftet är att utforska förlopp i den fysiska världen utan att behöva iscensätta dem i verkligheten, vilket kan vara omöjligt, alltför riskabelt eller för kostsamt. – Matematiska simuleringar är beräkningar som får ett utfall i sifferform, men simuleringar kan också iscensättas på ett åskådligt sätt med bilder, ljud och andra medel. Det behöver inte göras med datorprogram. – Mer i Rikstermbanken (länk). – Simulering ska inte förväxlas med emulering och virtualisering.

[matematik] [mjukvara] [ändrad 6 oktober 2020