Swedish government secure intranet

(SGSI) – ett svenskt nätverk för datakommunikation mellan myndigheter, skilt från internet. Det används för utbyte av känslig information. Alla meddelanden krypteras med Försvarets Krypto för skyddsvärda uppgifter. – Läs mer på MSB:s webbsidor: länk (brukar fungera, trots eventuell överstrykning). (Se också intranät.)

[nätverk] [samhällsskydd] [ändrad 22 maj 2020]

Dagens ord: 2017-12-29