Krypto för skyddsvärda uppgifter

(KSU) – beteckning på krypto­system som har granskats och godkänts för användning av svenska myndigheter. – Gransk­ningen görs av För­svaret, närmare bestämt av Avdelningen för krypto och it‑säkerhetMilitära underrättelse- och säker­hets­tjänsten, MUST. Myndigheten för samhällsskydd och be­red­skap, MSB, fastställer reglerna för svenska myndigheters användning av kryptering.

[kryptering] [ändrad 28 maj 2019]