critical event management

(CEM) – hantering av kritiska händelser. Inom it: händelser som bränder, skadegörelse, jordbävningar eller cyberattacker som hotar eller omöjliggör en organisations it-drift och verksamhet.

[it-säkerhet] [18 maj 2020]