specificitet

sannolikheten för att ett negativt testresultat är korrekt. Med negativt testresultat menas att testet inte hittar något fel, någon sjukdom eller något annat som testet söker efter. Om testet med hög specificitet säger att datorn inte har några skadeprogram så är det högst sannolikt att det inte finns några skadeprogram. – Jämför med sensitivitet.

[sannolikhet] [18 juli 2022]