specificitet

om test: sannolikheten för att ett negativt testresultat är korrekt. – Med negativt testresultat menas att testet inte hittar något fel, någon sjukdom eller något annat som testet söker efter. (Negativ betyder alltså inte dålig, utan att något inte påträffas.) Om ett test med hög specificitet säger att datorn inte har några skadeprogram så är det högst sannolikt att det faktiskt inte finns några skadeprogram. – Jämför med sensitivitet.

[sannolikhet] [ändrad 12 mars 2023]