stokastisk

(stochastic)slumpmässig. – Ordet används om serier av händelser där utfallet av varje enskild händelse är oförutsägbar, till exempel en serie slantsinglingar. Utfallet kan vara förutsägbart i stora drag, men inte i detalj. Om du singlar slant tusen gånger får du med hög sannolikhet krona ungefär 500 gånger och klave ungefär 500 gånger. Men det går inte att förutsäga hur de enstaka slantsinglingarna utfaller. – Stokastiska processer beskrivs som icke-deterministiska, vilket innebär att även om man vet vad som har hänt hittills kan man inte säkert förutsäga vad som händer härefter. (Om du har fått krona tio gånger i rad så är det ändå femtio procents sannolikhet att nästa kast också ger krona.) När sto­kastiska serier av värden används i simuleringar, till exempel inom vetenskaplig forskning, talar man om slumpvandring eller Monte Carlo-metoden. Brus är ett stokastiskt fenomen – se stokastisk resonans.

[sannolikhet] [ändrad 21 februari 2018]