stokastisk

slumpmässig. – Ordet används om serier av händelser där utfallet av varje enskild händelse är oförutsägbar, till exempel en serie slantsinglingar. Utfallet kan vara förutsägbart i stora drag, men inte i detalj. Om du singlar slant tusen gånger får du med hög sannolikhet krona ungefär 500 gånger och klave ungefär 500 gånger. Men det går inte att förutsäga hur de enstaka slantsinglingarna utfaller. – Stokastiska processer beskrivs som icke‑deterministiska, vilket innebär att även om man vet vad som har hänt hittills kan man inte säkert förutsäga vad som händer härefter. (Om du har fått krona tio gånger i rad så är det ändå femtio procents sannolikhet att nästa kast också ger krona.) När stokastiska serier av värden används i simuleringar, till exempel inom vetenskaplig forskning, talar man om slumpvandring eller Monte Carlo-metoden. Brus är ett stokastiskt fenomen – se stokastisk resonans. – På engelska: stochastic.

[sannolikhet] [ändrad 21 februari 2018]