sensitivitet

sannolikheten för att ett positivt testresultat är korrekt. Med positivt testresultat menas att testet hittar fel, sjukdomar eller annat som testet söker efter. Om testet med hög sensitivitet säger att datorn är infekterad med skadeprogram så är det mycket sannolikt att datorn faktiskt är infekterad med skadeprogram. – Jämför med specificitet.

[sannolikhet] [18 juli 2022]