sensitivitet

om test: sannolikheten för att ett positivt testresultat är korrekt. – Med positivt testresultat menas att testet hittar fel, sjukdomar eller annat som testet söker efter. (Positiv betyder alltså inte att något är bra, utan att det hittas.) Så om ett test med hög sensitivitet säger att en dator är infekterad med skadeprogram så är det mycket sannolikt att datorn faktiskt är infekterad med skadeprogram. – Jämför med specificitet.

[sannolikhet] [ändrad 12 mars 2023]