primtal

(prime number) – heltal som inte kan divideras jämnt med några andra heltal, utom sig själv och 1. Exempel: 2, 3, 5, 7, 11… (Talet 1 räknas inte som primtal, inte heller 0.) Alla heltal (förutom 1 och 0) som inte är primtal består av två eller flera primtal som multiplicerats med varandra. 21 är till exempel 3×7. 3 och 7 är 21:s primfaktorer.

[tal] [ändrad 25 maj 2020]