imaginära tal

den ”imaginära” delen av komplexa tal, känd som talet i, alltså kvadratroten ur minus ett – ett tal som inte går att sätta ut på tallinjen, men som det ändå går bra att räkna med. Benämningen ”imaginär” anses missvisande, men den lever kvar av historiska skäl: alternativet till imaginära tal är reella tal. – På engelska: imaginary numbers.

[matematik] [ändrad 9 november 2018]