irrationella tal

alla tal som inte är heltal och som inte heller kan skrivas som bråk (rationella tal). – Kända exempel är kvadratroten ur två och pi. De måste avrundas när man skriver dem med siffror. Om man börjar skriva ett irrationellt tal med siffror får man ett tal som har ett oändligt antal decimaler (be­ty­delse 2), och som saknar mönster som upprepar sig. Det går inte att räkna ut irrationella tal exakt, eftersom de har oändligt många decimaler: man kan bara komma närmare och närmare det exakta värdet. – På engelska: irrational numbers. – De irrationella talen är en del av de reella talen.

[tal] [ändrad 15 oktober 2019]