signifikanta siffror

de siffror från ett tal som räcker för att ge tillräcklig noggrannhet vid beräkningar; de siffror som blir kvar efter avrundning. – Signifikanta siffror kallas också för värdesiffor. Exempel: 3,14 är talet pi med tre signifikanta siffror (men i själva verket har pi som bekant ett oändligt antal siffror). Nollor i början eller i slutet av talet kan vara signifikanta, beroende på hur talet har räknats fram och hur talet ska användas. (Nollorna i 1 000 är signifikanta om det är viktigt att talet står för exakt tusen – inte 999 eller 1 001 – men inte om man menar ungefär tusen.) De signifikanta siffrorna är vad som brukar anges i mantissan vid flyttalsberäkningar. – På engelska: significant figures eller significant digits.

[matematik] [ändrad 11 augusti 2021]