heltal

tal som kan skrivas med siffror utan decimaler (betydelse 2). Hel­tal är de positiva hel­talen 1, 2, 3…, de negativa hel­talen -1, -2, -3… och talet noll. – På engelska: integers. – Jäm­för med naturliga tal.

[tal] [ändrad 20 december 2018]