reella tal

sammanfattande term för heltal, rationella tal (bråk) och irrationella tal. Det är de tal som förekommer i vanliga matematiska beräkningar. När matematiker talar om tal menar de ofta reella tal. – Reella tal kan skrivas med siffror, även om de irrationella talen måste avrundas. Man kan också säga att de reella talen kan visas som punkter på tallinjen – de kan ordnas i storleksordning, men det går inte ens i teorin att ordna alla reella tal i storleksordning. Det finns nämligen inget sätt att generera alla reella tal. – På engelska: real numbers. – Reella tal har fått sitt namn i efterhand som motpart till de så kallade imaginära talen. – De beräkningsbara talen är en delmängd av de reella talen.

[tal] [ändrad 11 oktober 2018]