naturliga tal

(natural numbers) – de positiva heltalen 1, 2, 3… samt oftast också talet noll. Till slutet av 1800‑talet räknades noll inte som ett av de naturliga talen. De flesta matematiker, men inte alla, räknar numera noll till de naturliga talen. Vill man vara tydlig talar man om de positiva heltalen 1, 2, 3… respektive de icke‑negativa heltalen 0, 1, 2….

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]