uppräknelig

i matematik: möjlig att räkna upp, numrerbar; även: uppräkningsbar. – Termen används om mängder av tal och andra storheter om det är möjligt att sortera dem i en systematisk ordning så att:

  • – alla kommer med;
  • – inget utomstående kommer med;
  • – det inte blir några tomma platser och:
  • – alla har en och endast en bestämd plats.

– Man kan då numrera dem: 1, 2, 3… Även oändliga mängder kan vara uppräkneliga. De positiva naturliga talen 1, 2, 3… kan uppenbarligen räknas upp (även om man aldrig kommer till slut), de jämna talen 2, 4, 6… kan också numreras. – Det har visats att de rationella talen och de beräkningsbara talen är uppräkneliga, och det har bevisats att de reella talen inte är uppräkneliga. I de reella talen ingår nämligen de irrationella talen, och eftersom de irrationella talen noteras med ett i princip oändligt antal siffror är det omöjligt att för ett givet irrationellt tal finna det som kommer närmast efter. – På engelska: enumerable. – Jämför med den grammatiska termen räknebar.

[tal] [ändrad 8 oktober 2018]