räknebar

om ord: som finns i singular och plural. Man kan ange antal: en, två, tre, fyra…… De flesta substantiv är räkne­bara, men inte alla. Man kan säga en måltid, flera måltider, men man kan inte säga ”en mat, flera mat”, inte heller ”en kläder, flera kläder”. Måltid är alltså räkne­bart (countable), men orden mat och kläder är oräkne­bara (uncountable). Vill man räkna kläder kallar man dem för plagg eller klädesplagg. – Jäm­för med den matematiska termen uppräknelig.

[språktips] [ändrad 15 oktober 2018]