Codd, E F

(Edgar ”Ted” Frank Codd, 1923—2003) – amerikansk forskare, troligen den mest be­tydelse­fulla forskaren inom om­rådet data­­baser. Det var E F Codd som 1970 formulerade principerna för rela­tions­­data­­baser i artikeln ”A relational model of data for large shared data banks” (länk). Han var då forskare på IBM Research. (Se också Codds tolv regler.) 1992 fast­­ställde han och hans med­­arbetare i E F Codd & Associates grund­­reglerna för on­line analytic pro­cess­ing, OLAP, en metod för att söka och samman­­ställa data ur stora, aktiva data­baser för att upp­­täcka be­ty­delse­fulla samband. E F Codd be­lönades 1981 med Turingpriset (se länk), och han valdes 2001 in i Data manage­ment hall of fame (länk). – ACM delar sedan 1992 ut ut­märkel­sen Sigmod Edgar F Codd innovations award (länk).

[databaser] [e f codd] [personer] [ändrad 25 september 2020]