Codd, E F

(Edgar ”Ted” Frank Codd, 19232003) – amerikansk forskare, troligen den mest be­tydelse­fulla forskaren inom om­rådet databaser. – Det var E F Codd som 1970 formulerade principerna för relationsdata­­baser i artikeln ”A relational model of data for large shared data banks” (länk). Han var då forskare på IBM Research. (Se också Codds tolv regler.) 1992 fast­­ställde han och hans medarbetare i E F Codd & Associates grundreglerna för online analytic processing, OLAP, en metod för att söka och sammanställa data ur stora, aktiva data­baser för att upptäcka betydelsefulla samband. E F Codd belönades 1981 med Turingpriset (se länk), och han valdes 2001 in i Data management hall of fame (länk). – ACM delar sedan 1992 ut utmärkel­sen Sigmod Edgar F Codd innovations award (länk).

[databaser] [e f codd] [personer] [ändrad 25 september 2020]