IP-priset

utmärkelse som den svenska föreningen SNUS (Swedish network users’ society) sedan 2001 delar ut varje år. Priset går till en en­skild person som bi­dragit väsent­ligt till ut­­veck­lingen och kunnandet inom nät­verks­teknik. Priset delas vanligt­­vis ut på Inter­net­­dagarna. (För­­klaring till för­kort­ningen IP, se här.) – Se snus.se/ip‑priset.

[utmärkelser] [ändrad 3 maj 2017]